메인_최신뉴스
  • 메인_최신뉴스

ISO 22000: 2018 được xuất bản

  • 작성자관리자
  • 작성일2020-10-16 11:33:17
  • 조회수38

Tiêu chuẩn chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 cho tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và hướng dẫn sử dụng đã được sửa đổi và công bố vào tháng 6 năm 2018


ISO 22000: 2005 đã được sửa đổi và cập nhật, và thời gian chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 22000: 2018 đã được ban hành sửa đổi là 3 năm.


Để được chấp thuận là một tổ chức có khả năng thực hiện đánh giá chứng nhận, Tổ chức chứng nhận Kỹ Thuật  đã hoàn thành đánh giá vào ngày 13 tháng 6 và phê duyệt đã được thông qua vào ngày 16 tháng 7.


Những thay đổi chính đối với tiêu chuẩn sửa đổi ISO 22000: 2018 như sau:


- Để hỗ trợ hệ thống quản lý tích hợp dựa trên rủi ro, các yêu cầu đối với tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO, bao gồm cấu trúc cơ bản của tiêu chuẩn, các cụm từ khóa chung và thuật ngữ thông dụng, được chấp nhận.

- Các yêu cầu được tổ chức lại để cho phép một cách tiếp cận hợp lý để thiết kế và thực hiện một FSMS tích hợp

- ​Giới thiệu khái niệm về cách tiếp cận quá trình và các yếu tố rủi ro vật chất

- ​Mô tả rõ ràng hơn về các điểm kiểm soát quan trọng, các chương trình tiên quyết hoạt động và các chương trình tiên quyết

- Rủi ro và cơ hội kinh doanh và tư duy dựa trên rủi ro giai đoạn hai của HACCP

- ​Phương pháp PDCA hai bước đối với tổ chức và hoạt động

- ​Xem xét và cải thiện định nghĩa thuật ngữ

 

 

 

 

Sau ngày ngày 29 tháng 6 năm 2021, tt c các chng nhn ISO 22000: 2005 s vô hiu.

 

ISO 22000: 2015 không nên được đánh giá (bao gồm bước đầu, theo dõi và đổi mới) sau tháng 7 năm 2020. Từ tháng 7 trở đi, các cuộc đánh giá ISO 22000: 2018 nên được lên kế hoạch.

Ngoài ra, tất cả các quá trình chuyển đổi sang ISO 22000: 2018 sẽ được hoàn thành trước ngày 31 tháng 4 năm 2021.

 

Thông tin chi tiết về việc chuyển đổi ISO 22000: 2018 có thể tìm thấy trên trang web Dịch vụ chứng nhận-Tiêu chuẩn chứng nhận.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Viện Chứng nhận Công nghệ (02-561-9001).

 

 

Total5 [ page1/1 ]
No. 제목 작성일 조회수
5 Công bố hệ thống quản lý cơ sở giáo dục ISO 21001 2020.10.16 2020.10.16 34
읽는중 ISO 22000: 2018 được xuất bản 2020.10.16 2020.10.16 38
3 Chuẩn bị cho chứng nhận ISO 45001 2020.10.16 2020.10.16 46
2 Giới thiệu hệ thống quản lý ISO37001 2020.10.16 2020.10.16 24
1 QMS, kết quả chuyển đổi chứng nhận EMS 2020.10.16 2020.10.16 24
처음이전1 다음마지막

맨위로