메인_최신뉴스
  • 메인_최신뉴스

Giới thiệu hệ thống quản lý ISO37001

  • 작성자관리자
  • 작성일2020-10-16 11:31:42
  • 조회수24

Chứng nhận hệ thống quản lý chống hối lộ ISO 37001

 

Hệ thống quản lý chống hối lộ dựa trên ISO 37001 cho phép bạn thúc đẩy văn hóa kinh doanh có đạo đức.

 

Giúp ngăn ngừa, phát hiện và giải quyết hối lộ

Đạt được chứng chỉ ISO 37001 có thể đưa tổ chức của bạn đến một môi trường kinh doanh tốt hơn.

Bạn có thể tuân thủ các phương pháp hay nhất về chống hối lộ được thế giới công nhận và chứng minh khả năng của bạn trong việc triển khai và quản lý các hệ thống quản lý chống hối lộ.


 

Lợi ích của chứng nhận ISO 37001 đối với tổ chức

 - Giúp ngăn ngừa hối lộ

- Tạo ra văn hóa kinh doanh có đạo đức

- Cải thiện hiệu suất của quá trình bị ảnh hưởng.

- Thể hiện cam kết của nhân viên đối với các phương pháp hay nhất về chống hối lộ

- Giám sát và quản lý rủi ro trong toàn doanh nghiệp

- xét  tổ chức thực hiện, duy trì và cải tiến các chương trình chống hối lộ.

- Bảo vệ công ty, tài sản, cổ đông và giám đốc chống hối lộ

 

 

ISO 37001 mang lại lợi ích cho khách hàng

 - Đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định

- Tạo dựng niềm tin và niềm tin nơi khách hàng

- Đánh giá cam kết đối với các thực tiễn tốt nhất về chống hối lộ

 

 

Chứng nhận ISO 37001 là cuộc đánh giá của bên thứ ba do tổ chức chứng nhận như Viện Kỹ sư Kỹ thuật thực hiện và cấp chứng chỉ ISO 37001 sau khi xác nhận rằng tổ chức tuân thủ các yêu cầu của ISO 37001.Chứng nhận này được duy trì thông qua các cuộc đánh giá giám sát thường xuyên của cơ quan đăng ký cùng với việc chứng nhận lại hệ thống quản lý chống hối lộ được thực hiện ba năm một lần.
Để tìm hiểu cách giúp bạn đạt được chứng chỉ ISO 37001, vui lòng liên hệ với Viện Kỹ Thuật  của chúng tôi (02-561-9001).

    

Total5 [ page1/1 ]
No. 제목 작성일 조회수
5 Công bố hệ thống quản lý cơ sở giáo dục ISO 21001 2020.10.16 2020.10.16 34
4 ISO 22000: 2018 được xuất bản 2020.10.16 2020.10.16 38
3 Chuẩn bị cho chứng nhận ISO 45001 2020.10.16 2020.10.16 46
읽는중 Giới thiệu hệ thống quản lý ISO37001 2020.10.16 2020.10.16 24
1 QMS, kết quả chuyển đổi chứng nhận EMS 2020.10.16 2020.10.16 24
처음이전1 다음마지막

맨위로